ERELEDEN


Lenie van Osch, ons eerste erelid


Op 12-12-2021 hebben we (tijdens een gezellig feestje) "ons Leen" erelid gemaakt.